KARAYÜN WEB SİTESİ
  KÖYÜMÜZ HAKKINDA
 
KÖYÜMÜZ HAKKINDAKİ BİLGİLER

:Köyümüz adını köyde bulunan karatepe ve yuğ tepelerinden almıştır. eskiden köyün ismi karayuğ iken daha sonra karayün olmuştur. Bu tepeler köyümüzdeki en meşhur tepelerdir. eski büyüklerimiz hala köyün ismini karayüğ olarak dile getirmektedir.ayrıca köyümüzde birtanesi iki katlı olmak üzere 3 adet taştan oyma mağara tipi evler bulunmaktadır.Bunlarında köyümüzün çok eski bir yerleşim yeri olduğunu bildirmektedir.Köyümüzde romatizma ve cilt hastalıklarına iyi gelen ÇAMURLU ÇERMİK bulunmaktadır.Köyümüzde ayrıca doğal doktor olan SÜLÜK vardır.
GÖNDEREN: SELAHATTİN KIYMAZ 0537 438 99 58

KÖYÜMÜZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YÜĞTEPESİ SİT ALANI OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR.Kültür :Köyün gelenek, göreneklerimizide gelin kendiniz görün. çok beğeneceksiniz.yemekleri HİNGEL, KATMER, GAYGANA.

Tarihi

Sivas merkezinden Karayün’e Eğri Köprü üzerinden geçilerek gidilir. Eğri Köprü, Sivas’ın güneyinde, doğudan batıya doğru eğimli Kızılırmak üzerinde 12. Yüzyılda Selçuklular tarafından yaptırılmıştır. Sivas’a giriş yönündeki araziden biraz yüksekte olan köprü, çok hafif bir yükseltiyle metrelerce devam eder. En yüksek noktasına ulaştığında yaklaşık 130 derecelik bir açıyla sola döner. Önceki yükseltiye göre daha dik bir eğimle araziye sıfırlanır. 15’in üzerinde kemere sahip köprünün ortasındaki kemerleri hem genişlik hem de yükseklik olarak büyür. Üzerinden ancak geniş bir kamyon geçebilir. Kesme taşlardan yapılmıştır. 800 yıldan fazla süredir yaşamakta olan Eğri Köprü’nün Karayün Bucağı’nın ulaşımda yaşamsal önemi vardır. Karayün Bucağı, Sivas’ın günyedoğunsunda yer alır. Sivas-Karayün arası 28 Km’dir. Karayün Bucağı’nın kesin olarak tarihi bilinmemektedir. Ancak, Karayün’de yer alan ve Karayün’ün adına da kaynaklık oluşturan Karahöyük ile Karayün’ün üst bölgesinde yer alan taşlardan oyulmak suretiyle yapılmış iki katlı Kale köyün tarihinin çok eskilere dayandığına işaret etmektedir. Karayün Bucağı’nın tarihi İ.Ö. 3. Yüzyılda Sivas’ı egemenliğinde tutan Roma İmparatoru Diocletianus dönemine kadar dayanmaktadır. Karayün adı; köyün alt bölümünde yer alan ve yığılarak yapılmış olan Karahöyük’e yörede “yuğ” (yığmaktan geliyor) adı verilmektedir. “Karayuğ” kavramı, zamanla Karayün şeklini almıştır. Köyün adı gerçekte kül renginde olan ve Kültür Bakanlığı tarafından arkeolojik kazısının yapılmasını bekleyen Karahöyük’ten (Karayuğ) gelmektedir. Bu höyükte arkeolojik kazılara başlanılması Karayün’ün tarihine net olarak ışık tutacaktır.

 

=Kültür

Karayün Köyünün bugüne kadar yetiştirdiği en ünlü kültür, sanat, edebiyat ve devlet adamı Doç. Dr. Ahmet EROL'dur. Doç. Dr. Ahmet EROL, 24.03.1961 yılında Karayün Yukraı Mahalle'de doğmuştur. Mintaha ve Turan EROL'un oğludur. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. Halen İstanbul'da yaşamaktadır. Doç. Dr. Ahmet EROL 1986 yılında Maliye Müfettişi Yrd., 1989 yılında Maliye Müfettişi ve 1996'da Maliye Başmüfettişi olmuştur. 1993-1994 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında İstanbul Defterdar Yardımcısı; 2002-2006 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Geneş Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Maliye Bakanlığı teftiş Kurulu başkanlığı'nda Maliye Başmüfettişi olan Doç. Dr. Ahmet EROL, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Mali Hukuk Öğretimüyesidir. Bu iki üniversitede Vergi Hukuku (Tax Law) ve Türk Vergi Sistemi (Turkish Taxation System) derslerini vermektedir.

Doç. Dr. Ahmet EROL'un çok sayıda yayımlanmış makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Doç. Dr. Ahmet EROL'un yayımlanmış BİLİM KİTAPLAR şunlardır:

1.      Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye’de Devlet Borçları (1981-1990); Maliye Bakanlığı Yayını,Yayın No:1992/324, 1992-Ankara.

2. Finansal Kiralama (Leasing); TÜRMOB Yayınları-79, Ankara 1999. 3. Faktoring İşlemlerinin Vergisel Boyutu ve Karşılaşılan Sorunlar; TÜRMOB Yayınları-80, Ankara 1999. 4. Finansal Kurumların Denetimi; TÜRMOB Yayınları-102, Ankara 1999. 5. Finansal Kurumların Denetim ve Vergilemesi; Yaklaşım Yayınları, Ankara, Ağustos 2000 6. Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi; Yaklaşım Yayınları, Şubat 2001. 7. Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi; (A.Ercan Yıldırım ile ortak çalışma),Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003. 8. Bireysel Emeklilik Sistemi Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası; (A. Ercan Yıldırım), Bahar Yayınları, İstanbul, Şubat 2005. 9. Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hukuku (Gerekçeli-İçtihatlı); Yaklaşım Yayınları, Ankara, Temmuz 2005. 10. Menkul Kıymet Gelirleri Vergilemesi 2005-2006, İSMMMO Yayınları, Yayın No:53, İstanbul, Şubat 2006. 11. Tüm Yönleriyle Bankacılık ve Finans Sektöründe Vergilendirme, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, Mart 2006. 12. Tüm Yönleriyle Banka ve Finansçılar İçin Vergi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2007. 13. Türkiye’de Devletin Mali ve Ekonomik Birimlerinin Yeniden Yapılandırılması, İSMMMO Yayınları, Yayın No.78, Mart 2007. 14. Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing), (A. Ercan Yıldırım ve Vefa Toroslu ile ortak), Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2008. 15. Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2009. 16. Vergi Felsefesi, (Yayıma Hazırlanıyor).

Doç. Dr. Ahmet EROL'un SANAT ve EDEBİYAT KİTAPLARI şunlardır:

1. Turne Mektupları(Mektup); Yapı Kredi Yayınları, Edebiyat-228, İstanbul,-Ekim 1997.(2008 yılında 3. Baskı Yapıldı). 2. Havalar Soğuk Şimdi (Öyküler); Yapı Kredi Yayınları, Edebiyat-296, İstanbul,-Aralık 1998.(2008 yılında 3. Baskı Yapıldı.) 8. Yıkıldık Ey İstanbul (Şiirler); P Yayınları, Ocak 2001. 10. Gülün Adı Sen (Şiirler); İş Bankası Kültür Yayınları, Kasım 2002.Vergisel ve Hukuki Boyutlarıyla Arsa Karşılığı İnşaat İşleri 2009, YAKLAŞIM YAYINCILIK, 528Taşınmaz Mal Haczi ve Satışı 2010, YAKLAŞIM YAYINCILIK, 534
Fatih'in Gizli Mabedi 2012,Pegasus Yayınları, 224


Coğrafya

Sivas merkezine 28 km. uzaklıktadır. Sıkışık ve derinlemesine yerleşim düzeniyle her yöne yayılan Karayün Bucağı; esas itibariyle doğu-batı hattı boyunca yol üzerinde yerleşimini açmaktadır. Köyün güneyinde “pur” adı verilen ve altı derin mağaralarla ve su kaynaklarıyla dolu olan bir kireç taşı tepe yığını bulunmaktadır. Bunu günyedoğu bölgesinde “ziyaret” adı verilen ve üzerinde bir yatır mezarı bulunan yüksek kayalık bir tepe izlemektedir. Köyün sırtını dayadığı doğu bölgesi ise eskiden büyük ardıç ağacı ormanlarının bulunduğu “güneyler” adı verilen ve bugün altında kömür madeni olduğu sanılan tepeliklerden oluşmaktadır. Bu tepeliklerin arka sırasında “Kuz” adı verilen ve meşe palamutlarından oluşan küçük çaplı bir orman yer almaktadır. Ziyaret ile Güneylerin arasında yaklaşık 60-70 metre yüksekliğinde şelale bulunmaktadır. Şelalenin suyu ilkbahar döneminde artmakta, yazın azalmaktadır. Yazları sıcak olan şelale suyunun altında keyifli banyo yapmak ve kayalar üzerinde güneşlenmek olanaklıdır. Köyün günlük temizlik su gereksinimi, Pur’un altından gelen ve kalsiyum oranın yüksekliği nedeniyle yöre halkınca “Acı Su” olarak nitelendirilen su kaynağından karşılanır. Acı Su, yazları serin, kışları ise sıcaktır. Köyün içeçecek su gereksinimi, “Sırmalı Oda” adı verilen bölgedeki tatlı su kaynağından karşılanmaktadır. Sırmalı Oda adı verilen bölgedeki, taşlara oyulmuş tarihi mağaralar görülmeye değerdir. Karayün Bucağı’na çevresinde bulunan çok sayıda köy bağlıdır.

 İklim

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Karayün Bucağı’nın olağan nüfusu 400 olmasına karşın; bu nüfus sayısı yaz döneminde 1000 kişiye kadar ulaşmaktadır. Ayrıca, Karayün Bucağı nüfus kütüğüne kayıtlı olarak Sivas merkezinde yaklaşık 2.500 kişi, İstanbul’da da yaklaşık 3.000 kişi civarında insan yaşamaktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

 

 

     

2000

 

 

387

 

1997

 

 

483

 

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. ,,

şimdiki köy muhtarı CELİL TUNÇBAŞ (29 Mart 2009)

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardırkanalizasyon şebekesi vardır. Ptt acentesi vardır. Sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

KARAYÜN HÖYÜĞÜ

 

Karayün Bucak merkezinin 500 m . Kadar güneyinde yeralır. Höyüğün güneyinde su kaynağı güney batısında stabilize köy yolu , kuzey yönde arazi yolu , doğu yönde ise çayırlık arazi mevcuttur.Yaklaşık 20x200 m. Ebatlarında olup,kuzey kısmında toprak alımı , batı kısmında yol yapımı nedeniyle tahribat vardır.M.Ö. 3.-2.-1.- binde iskan görmüştür.


 KÖYÜMÜZÜN UYDU GÖRÜNTÜSÜ İÇİN TIKLAYINIZwww.gezgeen.com/foto.php

KARAYÜN İLKÖĞRETİMOKULU MEZUNLARINI BULİSTANBUL'DAKİ KÖY DERNEĞİMİZ

Köyümüzün İstanbul'da Derneği Bulunmaktadır

Başkanı: Mustafa Çakır

2.Başkan: Ali Tunçbaş

Genel Sekreter: Mustafa Kurugöllü

Sayman Vezne: Mustafa Gurleyuk

Üye: Muharrem Önder

Üye: İlhan Güney

Üye: Halil Mermer

Adres: Talat Paşa Mah. Hanımeli Sok. Şanlı Apt. No:5 Okmeydanı/İstanbul

Tel:0212 320 88 58 


NAHİYEMİZE BAĞLI KÖYLER:

1-AĞILKAYA
2-YAVU
3-TAHTIKEMENT
4-HACIALİ
5-SAKLI
6-ACIDERE
7-AKKOÇ
8-GÜNELİ
9-BEŞPINAR 
10-ÖRENCİK
11-BARCIN
12-ARPAYAZI
13-EĞRİBUCAK
14-KIZILCAKIŞLA
15-İLKİNDİ
16-EMİRHAN
17-İNCEYOL
18-ULUKAPI

KÖYÜMÜZE BAĞLANAN BAZI KÖYLERİN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞ KARARNAMELERİİçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9801

            1 – Sivas İli Hafik İlçesi Celalli Bucağı Barcın Köyünün, aynı İlin Merkez İlçe Karayün Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5/2/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  B. ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

 

 

             Karar Sayısı : 2008/9804

            1 – Sivas İli Hafik İlçesi Celalli Bucağı Güneli Köyünün, aynı ilin Merkez İlçe Karayün Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5/2/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  B. ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9805

            1 – Sivas İli Hafik İlçesi Celalli Bucağı Hacıali Köyünün, aynı ilin Merkez İlçe Karayün Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5/2/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  B. ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9806

            1 – Sivas İli Hafik İlçesi Celalli Bucağı Beşpınar Köyünün, aynı ilin Merkez İlçe Karayün Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5/2/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  B. ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9807

            1 – Sivasİli Hafik İlçesi Celalli Bucağı Örencik Köyünün, aynı ilin Merkez İlçe Karayün Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5/2/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  B. ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı


KÖYÜMÜZ HAKKINDA BİR SİVAS'LI ARKADAŞIN ANISI

 

altuntas58
11.11.2007, 15:32
 
Sevgili KARAYÜNLÜ kardeşlerim Sizinle başımdan gecen gercek bir hikayemi paylaşmak isterim Bir gün istanbulda kemer ormanlarında akşam saat 21 sıralarında arkadaşlarla piknik yaparken mangalın ateşinden dolayı bizi fark eden jandarmanın rutin konturoluna tabi tutulduk jandarma kimlik kontrolu sırasında benim sivaslı olduğumu görünce ağbi ben sivası çok seviyorum siz şurda oturun diyerek beni diğerlerinden ayırıp rahatına bak dedi ve arkasından şu cümleleri söyledi dediki sivastan adam gibi adam cıkar insanları altın gibi ben karayunde jandarma korakolunda görev yaptığım sırada bu yörenin ne kadar delikanlı ne kadar güzel insanları olduğunu gördüm hiç incinmedim allah sivastan dolayısıyla karayunlü kardeşlerimden razı olsun dedi ben o anda karayunlü kardeşleimden ne kadar gurur duydum size anlatamam jandarmadaki bu baş cavuşa o kadar yakınlık göstermişinizki aynı zamanda yardımcı olmuşsunuzki adam diyorki ben ömrümce o insanları asla unutamam demesi beni acayip gururlandırdı bende sizlerle gurur duyuyorum canım kardeşlerim işte bizim insanımızın misafir perverliğinin küçük bir örneği allaha amanet olun
 
 
 
 
 
 

NOT:Bu yazı internetten alınmıştır,arkadaşa iyi dileklerinden dolayı köylülerim adına teşekkür ederim.
Biz böyleyiz işte fazla söze hacet yok. 

DAVUL FASLI DİNLEMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYIN

 

fasılson.mp3

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

 

 
  Bugün 11 ziyaretçikişi burdaydı! Copyright : (C) A.KIYMAZ 2009  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ